AllSolved

You Are Viewing

Ontzorgen

 

 

 

Just Stam heeft van 2001 tot in 2013 meerdere directeursfuncties vervuld bij het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Nu is hij raadadviseur van de Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving en houdt hij zich bezig met privacybeleid.

Hoe ziet Just Stam excellente ondersteuning?

Samenwerking met Wahida Sjouken

Het is een korte periode geweest, maar nu ik je weer ontmoet en zag hoe jij reageerde toen mijn kopje koffie omviel: Jij gaat meteen in de actiemodus zitten en dat heeft niet iedere ondersteuner. Het zit in kleine dingen, in attitude en meelevendheid. Als ik terugkijk naar de aanbevelingsbrief die ik destijds heb geschreven, weet ik weer dat ik niet voor niets klantgerichtheid bovenaan heb gezet. Je bent je heel erg aan het verdiepen in de manager om hem te ondersteunen. Te bedenken: “Waar kan ik hem mee helpen?” En dat is een enorm belangrijke eigenschap voor een ondersteuner. Onze samenwerking was goed. Er was vertrouwen, klantgerichtheid en proactiviteit.

Identificeren met het werk van de manager

Het zit in het ontzorgen en het ondersteunen. Dat betekent in de eerste plaats dat een goede ondersteuner klantgericht moet zijn. En de ondersteuner moet zich kunnen identificeren met het werk van de manager. Daarvoor is nodig dat de ondersteuner ook kennis moet dragen van de inhoud van het werk van de manager. Dat wil niet zeggen dat de ondersteuner al het inhoudelijke werk van te voren bekeken moet hebben, maar kennis van de stukken is wel belangrijk. Dat kan bijvoorbeeld helpen om te bepalen of een bepaald vergaderstuk prioriteit moet krijgen of niet. Het is natuurlijk handig als de ondersteuner een afweging kan maken of een vergaderstuk of een vergaderverzoek belangrijk is of niet. En dat kan alleen maar als ze enigszins kennis heeft van het werkterrein van de manager.

Klantgerichtheid vertalen naar: dingen doen, maar ook feedback geven

Klantgerichtheid van een ondersteuner mag niet ontaarden in een soort van onderdanigheid. Integendeel, ik vind bij een ondersteuner belangrijk dat ze de manager helpt om scherp te blijven. Ervoor zorgen dat de manager tijdig op zaken reageert. Dat betekent ook dat de ondersteuner  feedback moet geven. Dat zij zich ondanks de hiërarchische relatie vrij moet voelen om feedback te geven aan de manager. Dat vind ik belangrijk: dat jij klantgericht bent, maar ook assertief genoeg om feedback te geven.